Recept 

Hans Majestät Konungens och Hennes Majestät Drottningens falukorvs recept. Besök hos Melkers i Falun 1983.

Melkers Chark AB | Kundkontakt: 023-77 79 00 | info@melkers.se |  Läs mer under Kontakt